Продължете към съдържанието

Реализиран държавен план-прием в 8 клас за учебната 2023/2024 година

Реализиран държавен план прием, утвърден със заповед на началника на РУО Стара Загора № РД – 06 – 728 от 14.09.2023 г.