Продължете към съдържанието

Приложение „ППМГ КОЛЕДА“

От 01.12.2023г. стартира коледното приложение „ППМГ Коледа“. То е разработено от учениците от XII A клас Кристиан Христакиев и Никола Ганчев. От няколко години създаването на приложението се превърна вече в традиция. Идеята е да има коледен дух и празнична атмосфера в семействата на всички ученици, учители, приятели, жители на града и страната. Всеки може да влезе в него, да си изтегли късмет, пожелание; да направи някое от отправените предизвикателства и да се забавлява.

Идеята е да има повече усмивки и щастливи моменти в навечерието на Коледните и Новогодишни празници. Това приложение може да се отвори от всяка точка на планетата. Така младите хора се надяват да зарадват и повече българи по света.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.pmgsz.christmasapp%26fbclid%3DIwAR2tbCQ9XLiccs1BBIeMLnPLXa_gemsKvYb0Acj06NjIltpE86UjLUko0uw&h=AT2vs0mVeHc3lg5a7dYtv7f3XAy1sT9kiEv_Wj_xeDQ8uNWyj6JZnvQ98h8nckAShw9JXBkhtVaARNRBFU6L58m5jc8n3XYOtnsGD5PRjzDNJHoU8OX7_wN_bCBQ0y1AEQIKVQ