Продължете към съдържанието
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Управленски екип

Директор: Мариета Христова Петрова
Зам. директор: Галина Динева Тонева
Зам. директор: Добринка Колева Йорданова
РН „ИКТ“: Павлин Здравков Пеев

Професионални училищни общности

Български език и литература

Гошо Кирилов Дойчинов, старши учител
Екатерина Стратиева Мирчева, старши учител
Лалка Иванова Вълева, старши учител
Мария Ламбова Тодорова, старши учител
Пламена Танева Райчева, учител
Светла Колева Баджакова, старши учител

Английски език

Валентина Михайлова Иванова, старши учител
Владимир Владимиров Генов, старши учител
Даниела Георгиева Иванова, старши учител
Даниела Жечева Ганчева, старши учител
Нина Миткова Миневска, старши учител
Нина Раднева Димитрова, старши учител
Петя Величкова Иванова, старши учител
Светлана Генадиевна Добрева, старши учител
Юлияна Димитрова Господинова, старши учител

Немски език

Василена Петрова Вълканова, старши учител
Ива Георгиева Господинова, старши учител

Математика

Десислава Тошева Жекова, учител
Деяна Колева Димова – Съртмаджиева, старши учител
Мариана Василева Костова, старши учител
Милена Василева Христова, старши учител
Нела Желязкова Господинова, старши учител
Ренета Христова Гичева, старши учител
Таня Иванова Узунова, старши учител
Юлиян Кънчев Цветков, старши учител

Информатика и информационни технологии

Павлин Здравков Пеев, РН „ИКТ“
Аделина Николаева Стайкова, учител
Боряна Кръстева Георгиева, учител
Живка Динева Желязкова, старши учител
Живка Иванова Стойчева, старши учител
Зорка Петкова Желева, старши учител
Петя Денчева Господинова, старши учител
Ралица Йонкова Бояджиева, учител
Росица Петкова Господинова, старши учител
Светла Антонова Парапанова, старши учител

Физика

Мариета Христова Петрова, директор
Стоян Руменов Тодоров, учител

Химия

Майя Христова Найденова – Георгиева, старши учител
Петя Иванова Вълкова, старши учител

Биология

Галина Динева Тонева, зам. директор
Валерий Андреев Ангелов, учител
Татяна Петкова Костадинова, старши учител

География

Денислав Радостинов Тодоров, старши учител
Мария Колева Топалова, старши учител

История

Антон Ангелов Нанев, старши учител
Мариана Неделчева Димова – Колева, старши учител

Философия

Станка Димитрова Стойчева, старши учител
Габриела Венелинова Каракашева, учител

Физическо възпитание и спорт

Ирина Губа – Попова, старши учител
Константин Здравков Боев, старши учител
Мирослав Добрев Камбуров, учител

Музика

Златка Стоянова Иванова, старши учител

Изобразително изкуство

Десислава Вескова Танева, старши учител

Педагогически съветник

Димитринка Стоянова Петкова

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

Добринка Колева Йорданова, заместник-директор административно-стопанска дейност
Нина Тодорова Колева, счетоводител
Гинка Малчева Йорданова, завеждащ административна служба
Жулиета Владимирова, мед. фелдшер
Антоанета Петрова Стоянова
Иванка Атанасова Динева
Гергана Димова Балчева
Юлия Димитрова Димитрова
Недялка Иванова Малчева
Николай Христов Димитров, поддръжка
Димитър Христов Кабаджов, огняр
Владимир Костадинов Владимиров, портиер