Продължете към съдържанието

НП „Осигуряване на съвременна , сигурна и достъпна образователна среда“, Модул: „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт