Продължете към съдържанието

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта.

Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците.

Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците.

Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата.

Развитие на спортните способности на учениците,  изграждане на умения за здравословен

начин на живот,  както и участието им в колективните спортове.

През учебните 2022/2023 и 2023/2024 години в училището се сформираха

три групи  по Модул 1. Изкуства и три отбора по Модул 2. Спорт.

По модул 1. Изкуства

  1. Група за български народни танци с ръководител Дилян Желязков
  2. Група за театрално и филмово изкуство с ръководител Велин Величков
  3. Вокална група с ръководител Златка Иванова

По модул 2. Спорт

  1. Отбор по волейбол с треньор Константин Боев
  2. Отбор по баскетбол с треньор Ирина Губа – Попова
  3. Отбор по футбол с треньор Мирослав Камбуров

На 2 юни 2023 г. в двора на училището, учениците включени в групите  по изкуства показаха творческите си изяви с богата програма. Отборите организираха и осъществиха състезания по различните видове спорт. Празникът завърши с български хора с участието на всички ученици от училището.