Продължете към съдържанието

На 03.07 и 04.07.2024 г. се приемат документи за участие във втори етап на класирането в държавния план-прием в V клас за учебната 2024-2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на 03.07. и 04.07.2024 г.

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕТО В ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ С ПОДРЕДЕНИ ЖЕЛАНИЯ;
  2. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП И ОРИГИНАЛ/ ЗА СВЕРЯВАНЕ/- САМО АКО НЕ Е ПОДАВАНО ПРИ ПЪРВИ ЕТАП;

Документи се подават:

  1. по електронен път чрез електронна платформа;
  2. в училище, в което се осъществява държавен план- прием в Vклас.- гр. Стара Загора, ППМГ „Гео Милев“, ул Августа Траяна“ №44

Работно време на комисиите: 7:30 – 16:30 ч.