Продължете към съдържанието
История
Анастасия Тошева

НАЧАЛОТО

1863

Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ е наследник на първото класно девическо училище в Стара Загора, открито на 02.06.1863 година. Учебните занятия започват на 24.08(05.09).1863 година в сградата на Свети Николското училище. Негов създател и пръв директор е Анастасия Тошева – първата жена с висше образование в нашия град. Тя е била един от най-изявените педагози за онова време. Под нейното всеотдайно ръководство училището се утвърждава като един от първите центрове на девическо образование у нас през епохата на Възраждането. То дава на България десетки, много добре подготвени за своето време и с родолюбив дух учителки.

1 класно

ОБЛАСТНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

1881

След Руско-турската война правителството на Източна Румелия взема решение и от 09.1881 година училището прераства в областна девическа гимназия – втората в Източна Румелия (другата е в Пловдив), а в България има общо 5 областни девически гимназии.

Девическа гимназия

СТАРОЗАГОРСКА ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

1885

След Съединението 17.10.1885 година областната девическа гимназия се преименува в Старозагорска държавна девическа гимназия с директор Анастасия Тошева.

Атанас Илиев (1850-1915)

ДИРЕКТОР АТАНАС ИЛИЕВ

1892

През 1892 година след дългогодишна и плодотворна педагогическа дейност, поради болест, Анастасия Тошева подава оставка и за директор е назначен видният старозагорски учител и общественик Атанас Илиев.

Второ средно училище

ВТОРО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ"

1951

През 1951 – 1952 година е въведена поредната номерация на училищата в нашия град и училището се именува Второ средно училище „Гео Милев“. Поради закона за по-тясна връзка на училището с живота е наречено Второ средно политехническо училище „Гео Милев“.

Стара Града

100 ГОДИШНИНА ОТ ОТКРИВАНЕТО

1963

През май 1963 година II СПТУ „Гео Милев“ отбелязва тържествено 100 годишнината от създаването на Девическото класно училище. За втори път нашата гимназия е наградена с орден „Кирил и Методий“ – I степен.

Випуск 1974

ОТКРИВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ"

1971

На 15.09.1971 година много тържествено е открита първата учебна година в МГ „Гео Милев“. Министерството на Народната просвета официално трансформира II СПТУ „Гео Милев“ в МГ „Гео Милев“ на 02.06.1972 година. На новата гимназия се възлага да подготви за растящите нужди на района нов тип кадри с комрютърна грамотност. Математиката се утвърждава като основна учебна дисциплина.

Гимназия "Гео Милев"

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ”

1996

По-късно се разкриват паралелки по биология, химия и физика (в наши дни остава само биологията) и гимназията се преименува в ПМГ „Гео Милев“ през 1996 г.

Нова сграда ППМГ "Гео Милев"

ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО

2015

През 2015 година се обновява сградата на училището, като тя е официално открита на 27.01.2016 г.

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“

ДОБАВЯНЕ НА ОЩЕ ЕДНО "П"

2016

През 2016 г., училището получава още едно „П“, ставайки Профилирана природоматематичекса гимназия „Гео Милев“

50 години ППМГ "Гео Милев"

50 ГОДИШНИНА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ"

2022

През 2022 година училището празнува своята 50 годишнина с тържество в сградата на Старозагорската опера

Зала Светлозар Дойчев

ОТКРИВАНЕ НА ЗАЛА „Д-Р СВЕТЛОЗАР ДОЙЧЕВ (1966-2012)“

2023

Изключителна личност с визионерско съзнание, достойна и необятна, отдадена на науката и образованието – д-р Дойчев е епоха в живота на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“. Човек, държащ ключа към олимпийските успехи и с всеотдайност го дарява на своите възпитаници. Любов към това, което правиш – това е формулата, чрез която д-р Светлозар Дойчев заема своето неоспоримо място в душата на всеки, докоснал се до изключителното му присъствие в света! Залата е попълнена с дарение от неговата лична библиотека, а вече се ползва и за награждавания!

НАЙ-ДОБРОТО ПРЕДСТОИ!