Продължете към съдържанието

Изтече срокът за подаване на заявления за пролетно математическо състезание

Днес, 22.03.2024 г. изтича срокът за подаване на заявления за участие и декларация за информираност и съгласие за ПРОЛЕТНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ за учениците от IV клас, които желаят да участват в държавния план-прием за клас в ППМГ „Гео Милев“.