Продължете към съдържанието

Антикорупция

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали.

Отчет за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на гражданите и юридически лица през 2023 година